Tuesday, December 6, 2011

Pra nombor


  • Pada peringkat ini, murid-murid belum digalakkan menulis atau menggunakan nombor. Sebaliknya mereka hendaklah dibantu untuk memajukan proses kognitif yang perlu bagi membina konsep-konsep asas mengenai nombor dengan cara melihat, menyebut, dan membuat aktiviti yang berkaitan dengan nombor.

  • Peringkat pra nombor merupakan kefahaman prasyarat kepada konsep nombor. Pelajar dapat membuat generalisasi dan membentuk idea mengenai sesuatu objek.
No comments:

Post a Comment