Saturday, December 10, 2011

Kemahiran dalam Pra Nombor 1

  • Mengelaskan objek mengikut warna dan bentuk.
  • Mengikut warna
  • Mengelaskan objek (Bentuk)

No comments:

Post a Comment